حوزه ساخت، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی  پروژه

 

واحد ساخت و نصب شرکت مهندسی و ساخت نفت سازه پاسارگاد با در اختیار داشتن و توانایی در جذب نیروهای اجرایی مجرب و همچنین در اختیار داشتن و توان ایجاد ارتباط مناسب برای تامین و به اختیار گیری تجهیزات سبک و سنگین کارگاهی ساحلی و فراساحلی شامل انواع جراثقال ها، دیزل ژنراتور، موتور جـــوش ، دستگاههـــای برش و .... و بارج و شنــاورهای تدارکاتی ، شنــاورهای مسکونی و کرین دار، قایق موتوری و .... و انواع تجهیزات کارگاههای ساختمانی، می تواند کارهای ذیل را با کیفیت به انجام برساند:

-         ساخت و نصب ســـازه های فلزی و بتنی ساحلی مربوط به پالایشگاهها (شامل عرشه های بتونی، Pipe Rack ها و ....) و اسکله ها

-         ساخت سازه سکوهای دریایی شامل جاکت ها و عرشه های مربوط به تاسیسات سرچاهی و تولید و فرآورش نفت و گاز

-         نصب و اجرای پست های برق فشار ضعیف و فشار قوی

-         عملیات پیش ساخت و نصب خطوط لوله کشی تاسیسات پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی و سکوهای استخراج و فرآورش نفت و گاز

-         عملیات نصب تجهیزات و تاسیسات پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی و سکوهای استخراج و فرآورش نفت و گاز

-         نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برقی، ابزار دقیق و مخابراتی

-         کابل اندازی کابل های برق ، ابزار دقیق و مخابرات و انجام امور مرتبط با آنها

-         بارگیری، حمل و نصب سکوهای دریایی و ....

-         پیش راه اندازی، راه اندازی و Start Up تجهیزات و تاسیسات پالایشگاهها و سکوهای دریایی با حضور نمایندگان سازندگان تجهیزات و همچنین بهره مندی از نیروهای متخصص و پیشکسوت صنعت نفت و گاز کشور